Quy định về khiếu nại bồi thường khi gửi chuyển phát

Quy định về khiếu nại

Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ thì việc bồi thường thiệt hại sẽ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ mà khách hàng sử dụng.

Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi một phần thì việc bồi thường trong được xác định trên mức độ hư hỏng, thiệt hại thực tế và không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ mà khách hàng sử dụng,

Trường hợp miễn trừ trách nhiệm

 • Thiệt hại do lỗi vi phạm hợp đồng của khách hàng/người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi.
 • Người gửi không có chứng từ chứng minh đã đăng kí sử dụng dịch vụ, chứng từ xác nhận chấp nhận bưu gửi của 68Express hoặc không chứng minh được việc gửi và việc suy chuyển, hư hỏng bưu gửi.
 • Người gửi không chứng minh được bưu gửi đã được giao thành công và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi.

Đinh mức bồi thường

Đối với vận chuyển trong nước

 • Bưu phẩm bị mất hoặc bị tráo hoàn toàn
 • Không đầy đủ hóa đơn
 • Bị mất hóa đơn tài chính

Đối với vận chuyển quốc tế

 • Chuyển phát bằng đường hàng không: 09 SDR/kg nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi cộng với giá cước dịch vụ khách hàng đã sử dụng.

Các hình thức khác

 • Bưu gửi do lỗi của 68Express
 • Bưu gửi bị trễ so với cam kết

Giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi khách hàng khiếu nại về việc mất mát, hư hỏng, thất lạc hàng gửi trong quá trình vận chuyển, 68Express có trách nhiệm phản hồi trong thời gian sớm nhất kể từ khi tiếp nhận thông tin.

 • Mức bồi thường các thiệt hại trực tiếp đến hàng gửi do 68Express gây ra sẽ dựa vào quy định về khiếu nại và chính sách đền bù đã ban hành.
 • Các khiếu nại, tranh chấp thuộc phạm vi thỏa thuận của hai bên thì các bên sẽ cùng xem xét và giải quyết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *